Česká národní banka

ČNB (Česká národní banka) je centrální bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

Devizová činnost ČNB - kurzy měn

Kurzy měn, tzv. fixing, jsou stanovovány a následně zveřejňovány Českou národní bankou každý pracovní den vždy ve 14:30 hod. s platností na daný den. Slouží pro neobchodní účely (např. ohodnocování závazků a pohledávek v účetnictví).


Aktuální kurzy měn ČNB naleznete zde!Kontaktní údaje ČNB


• KÓD BANKY - 0700, SWIFT - CNBA CZ PP

• IČO - 481 364 50


• Adresa - Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

• Telefon - 224 411 111

• Fax - 224 412 404; 224 413 708


• Internet - http://www.cnb.cz/cs/index.html


Zdroj: cnb.cz


Poznámka | Uveřejněné fotografie na stránkách Banky.chytry.cz mají pouze ilustrační charakter | Web Banky.chytry.cz nemá s jednotlivými zde uvedenými bankovními ústavy žádnou spojitost, pouze orientačně informuje o jejich nabízených službách, bankovních produktech a poskytuje další upotřebitelné informace pro klienty těchto bank.

Thumbnail of Template Thumbnail of Template Thumbnail of Template